Jesus är sanningen

Gudstjänst 2021-08-22

Under tre söndagar handlar våra gudstjänster om orden Jesus säger i Johannes 14:6 ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Denna söndag predikar Anethe Carlsson om hur Jesus är sanningen om Gud.