Jag är världens ljus

Gudstjänst 2019-12-15

Tidigare läste vi texten från Matteus 21 om när Jesus rider in i Jerusalem. Det blir en stor uppståndelse och hela staden kommer i rörelse och man frågar vem är han?

Det ska vi försöka svara på under december!
Vi vill måla bilden av Jesus och på bästa sätt förklara honom. Vi tar avstamp i några ord som Jesus använder för att beskriva sig själv.
Denna söndag predikar Esther Flores Sedman om hur Jesus själv säger ”jag är världens ljus”.