Jag är Vägen, Sanningen och Livet

Gudstjänst 2019-12-22

Tidigare läste vi texten från Matteus 21 om när Jesus rider in i Jerusalem. Det blir en stor uppståndelse och hela staden kommer i rörelse och man frågar vem är han?

Det ska vi försöka svara på under december!
Vi vill måla bilden av Jesus och på bästa sätt förklara honom. Vi tar avstamp i några ord som Jesus använder för att beskriva sig själv.
Denna söndag predikar Daniel Virta om hur Jesus själv säger ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet”.