Inympad i Kristus

Gudstjänst 2017-06-25

Kanske känns ordet inympad främmande och svårt att förstå – men det handlar enkelt om att ta något från en sak, och sätta in den i något annat. Tex att man tar en gren från ett träd och sätter fast den på ett annat träd – då kan samma träd ha olika frukter.
Så förklarar bibeln att det är vad som hänt med oss. Att vi har blivit tagna från någonting och sats in i något annat – i Jesus Kristus.
Hans Erik Bylund, församlingens pastor och föreståndare predikar kring inympningen i Kristus.