I Sonens namn

Dela detta via

Varje år vill vi börja med att predika om Gud och låta honom vara i centrum. Det gör vi varje gudstjänst året om – men vi vill börja med att fokusera på Honom. På hur Han är, på Hans egenskaper och personlighet. Så vi vill börja 2016 i: ”Fadern, Sonens och den helige Andens namn”.