Hans är härligheten och makten i evigheters evighet

Gudstjänst 2022-03-20 kl 11.00

Vi avslutar vårens tema från 1 Petrusbrevet 4:7-11 med en stor tacksägelsegudstjänst! Gud har varit med oss under hela pandemin, det vill vi tacka för och fira. Miguel Lara predikar med temat ”Hans är härligheten och makten i evigheters evighet”.

Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här