Guds rike är större

Under hösten har vi haft ett tema för våra söndagar där vi pratat om ”Guds rike”.
Guds rike både överskrider varje ”naturlig gräns” vi kan tänka oss. När vi tror att vi har förstått det, då visar det sig vara ännu mer.
Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi att det finns kvar att upptäcka. När Jesus gick omkring på jorden gjorde han en sak mer än något annat, han raderade gränser och murar…