Gud kallar Abraham

Gudstjänst 2018-02-25

Denna söndag fortsätter vi att måla och beskriva den berättelse som Gud själv skriver – den stora berättelsen.
En berättelse om det stora, om alltings ursprung och alltings framtid – berättelsen som du och jag bjuds in att bli en del av.

Johan Brännberg predikar med rubriken när Gud kallar Abraham:
Gud kommer till en man och förklara att han tänker något större, något annat – att den berättelse som Gud själv börjat teckna kommer att förändra allt.

 

Bibelläsningsplanen hittar du genom att klicka här

Den stora berättelsen – bibelläsningsplan