Goda nyheter för Sackaios

Gudstjänst 2019-04-14

Esther F. Sedman fortsätter på temat för våren ”Goda nyheter enligt Lukas”. Vi läser från Lukas 19:1-10

Nu startar vi vårens tema för gudstjänsterna som är ”Goda nyheter enligt Lukas”.
Vi vill läsa Lukas berättelse om Jesus, för att vi tror att berättelsen om Jesus förändrar allt.

Vi vill se hur Jesus kliver in i olika situationer, på väldigt olika platser till olika människor – men med samma, livsförvandlande goda nyheter!

Bibelläsningsplanen hittas här: https://www.botkyrkapingst.se/bibellasningsplan-goda-nyheter/