Glädje i gemenskapen & Årshögtid

Gudstjänst 2021-01-10

Vi kommer att fira gudstjänst där Hans Erik Bylund kommer att introducera vårens tema för våra gudstjänster ”Filipperbrevet – glädje trots allt”. Dagens rubrik är ”Glädje i gemenskapen”.

Denna söndag har vi även det vi kallar ”årshögtid” – ett avstamp inför det år som ligger framför oss. Vi kommer också att göra en tillbakablick på året 2020 och försöka måla bilden av det vi drömmer om inför 2021.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här