Älska Botkyrka/Salem

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu börjar vi närma oss slutet på temat.

När Jesus talar om att älska sin nästa så förklarar han och berättar att min nästa, det är den som står bredvid mig. Inte bara närstående, utan de som står nära rent fysiskt. Vi är kallad att göra skillnad där vi bor. Att älska de människor som bor där vi bor. Hur gör vi det?