Framför allt ska ni älska varandra hängivet

Gudstjänst 2022-01-30 kl 10.00

Vi fortsätter vårens tema ”Församling 2022”. Hans Erik Bylund predikar utifrån orden i 1 Petr 4:8, ”Framför allt ska ni älska varandra hängivet”. Varför är kärleken nödvändig i församlingen och på vilket sätt blir kärleken synlig?

Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här