Fortsättning följer – vanliga människor med ett gott budskap

Gudstjänst 2017-05-21

Gud anförtror det viktigaste budskapet som någonsin funnit till helt vanliga människor, människor som du och jag.
En berättelse, ett meddelande från Gud själv – som kan förändra alla människor liv.

Esther F. Sedman om ”fortsättning följer: vanliga människor med ett gott budskap”.

 

Jesus satte igång något för 2000 år sedan som bara ökat i fart sedan dess… Något som många försökt att stoppa, men som bara vuxit och fortsätter att växa! Det fortsätter. Den fortsättningen på det Jesus satte igång vill vi prata om under resten av våren… fortsättning följer.

Du hittar läsningsplanen här:

Bibelläsningsplan – ”fortsättning följer”