Fortsättning följer – Förföljelse och framgång. Lidande och glädje

Gudstjänst 2017-04-02

Hans Erik Bylund predikar på vårt tema för våren ”fortsättning följer” om det som startade runt Jesus, det som togs vidare av hans lärjungar och som lever vidare och fortsätter än idag. Vi läser under våren Apostlagärningarna och den här söndag predikar Hans Erik om ”Förföljelse och framgång. Lidande och glädje.” 

Hur kommer det sig att rörelsen runt Jesus bara fortsätter och fortsätter att växa? Hur kommer det sig att trots våldsamma försök att stoppa och tysta den så fortsätter den bara framåt? Hur kommer det sig att människor inte bara ger upp – utan istället är beredda att till och med ge sin liv för denne Jesus? Hur kan det födas framgång ur förföljelse – hur kan det finns glädje i och genom lidandet? Det handlar söndagen om…

Du hittar läsningsplanen här:

Bibelläsningsplan – ”fortsättning följer”