Fortsättning följer – Det jag har, det ger jag dig

Gudstjänst 2017-03-19

Jesus satte igång något för 2000 år sedan som bara ökat i fart sedan dess… Något som många försökt att stoppa, men som bara vuxit och fortsätter att växa! Det fortsätter. Den fortsättningen på det Jesus satte igång vill vi prata om under resten av våren… fortsättning följer. 

Den här söndagen predikar Esther F. Sedman med rubriken ”fortsättning följer: det jag har, det ger jag dig.”
Du hittar läsningsplanen här:

Bibelläsningsplan – ”fortsättning följer”