Fortsättning följer – Bön och befrielse

Gudstjänst 2017-05-07

När Jesus börjar sin offentliga tjänst så är det första bibelordet han läser från Jesaja där han läser detta:
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Jesus kom för att ge glädje, frihet, hjälp att se klart och lyfta av det som tynger och håller fast oss.
Det hände överallt där Jesus gick fram. Det händer överallt där Jesu lärjungar fortsatte…

Johan Brännberg, en av församlingen pastorer, predikar kring temat ”fortsättning följer: bön och befrielse”.

 

Jesus satte igång något för 2000 år sedan som bara ökat i fart sedan dess… Något som många försökt att stoppa, men som bara vuxit och fortsätter att växa! Det fortsätter. Den fortsättningen på det Jesus satte igång vill vi prata om under resten av våren… fortsättning följer.

Du hittar läsningsplanen här:

Bibelläsningsplan – ”fortsättning följer”