Fader Vår, Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda

Gudstjänst 2018-06-13

Terminens sista gudstjänst mitt i veckan och avslutning på vår böneskola.
Hans Erik Bylund undervisar från Matteus 6:13: ”…Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda”.
Vi ber för Botkyrka/Salem mm.

Vi vill att våra gudstjänster på onsdagar ska vara en plats där vi ber.
Vi ber för att vi tror att när vi ber så händer något. Det händer något runt omkring oss, det händer i något i oss, det händer något med det vi kanske ser och med det vi inte ser.