En församling på G – Globalt engagemang

Gudstjänst 2017-03-05

Nu går vi i mål med vårt tema om vision och fokusområden: en församling på G.
Hans Erik Bylund, församlingens pastor och föreståndare, predikar om ”Globalt engagemang”.

När Jesus ger uppdraget till sin lärjungar så säger han: Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” Uppdraget är större än bara ”här” (än vart här nu är) utan sträcker sig till jordens alla hörn för det gäller alla människor! Alla människor förtjänar att få höra talas om Jesus Kristus.

 

Vi har det här året börjat med att låta våra gudstjänster handla om vår vision och våra fokusområden:

Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”.
Innebörden är densamma som i det uppdrag Jesus gav sina lärjungar: ”Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matteus 28:19-20).
Botkyrka Pingstförsamling finns till för att fler personer ska få lära känna Jesus och för att vi som tror ska växa i vår tro och bli mer lika Jesus!
För att vi ännu mer ska bli en församling där människor kommer till tro och växer i sin tro har vi identifierat ett antal områden som vi vill fokusera och prioritera. Det är sju områden som alla börjar på bokstaven G:
Gud – Grannen – Gudstjänst – Generationer – Gåvoupptäckande – Gemenskapsgrupp – Globalt engagemang.

Du hittar läsningsplanen här: http://www.botkyrkapingst.se/bibellasningsplans/