En församling på G – Generationer

Gudstjänst 2017-02-12

Denna gång har vi besök av Anethe Carlsson, pastor i Skärgårdskyrkan Värmdö. Hon kommer att predika på temat ”G:enerationer”.

 

Vi vill det här året börja med låta våra gudstjänster handla om vår vision och våra fokusområden.

Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”.
Innebörden är densamma som i det uppdrag Jesus gav sina lärjungar: ”Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matteus 28:19-20).
Botkyrka Pingstförsamling finns till för att fler personer ska få lära känna Jesus och för att vi som tror ska växa i vår tro och bli mer lika Jesus!
För att vi ännu mer ska bli en församling där människor kommer till tro och växer i sin tro har vi identifierat ett antal områden som vi vill fokusera och prioritera. Det är sju områden som alla börjar på bokstaven G:
Gud – Grannen – Gudstjänst – Generationer – Gåvoupptäckande – Gemenskapsgrupp – Globalt engagemang.

Du hittar läsningsplanen här: http://www.botkyrkapingst.se/bibellasningsplans/