En församling på G – Gemenskapsgrupper

Gudstjänst 2017-02-26

Johan Brännberg, en av församlingens pastorer, predikar om ”Gemenskap och gemenskapsgrupper.”

Vi tror på att livet är tänkt att levas i gemenskap med andra människor. Därför är vår dröm och det vi strävar efter att erbjuda varje person, som kallar oss sin kyrka, att få vara med i en liten grupp där man kan få dela livet tillsammans med andra. Vi kallar det för gemenskapsgrupper.

Vi vill det här året börja med låta våra gudstjänster handla om vår vision och våra fokusområden.

Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro”.
Innebörden är densamma som i det uppdrag Jesus gav sina lärjungar: ”Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matteus 28:19-20).
Botkyrka Pingstförsamling finns till för att fler personer ska få lära känna Jesus och för att vi som tror ska växa i vår tro och bli mer lika Jesus!
För att vi ännu mer ska bli en församling där människor kommer till tro och växer i sin tro har vi identifierat ett antal områden som vi vill fokusera och prioritera. Det är sju områden som alla börjar på bokstaven G:
Gud – Grannen – Gudstjänst – Generationer – Gåvoupptäckande – Gemenskapsgrupp – Globalt engagemang.

Du hittar läsningsplanen här: http://www.botkyrkapingst.se/bibellasningsplans/