Den helige Anden

Gudstjänst 2020-03-01

Vi har besök av Emily S Mayiani och Florence Kashaa. Båda dessa är nationella ledare på olika sätt i den rörelse i Kenya som vi samarbetat med under många år. Emily predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Den heliga Anden”.

Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden av vem Gud är. Gud fadern, Gud Sonen och under mars månad kommer vi att tala om den helige Ande.

Vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans egenskaper. För det är när vi förstår vem Gud är som vi förstår hur Gud är. När vi förstår hur Gud är förstår vi också vad Han gör – och vad Han vill göra.

För när vi förstår vem Gud är så gör det något med oss. När vi får uppleva Honom så förändras något i oss.

Så vill vi under inledningen på 2020 prata om vem Gud är – och vad det gör med oss. Så välkommen att vara med och upptäcka mer Om Gud.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här