Bibelordet

Gudstjänst 2021-11-14

Miguel Lara Grenehed predikar med rubriken ”rätt fokus på bibelordet

Höstens tema är ”Rätt fokus”. Vi kommer att titta på ett antal områden där vi som församling och individer behöver hitta rätt fokus.
Det finns en bibelläsningsplan (här nedan) som följer höstens tema. Där kan du följa med och se vad bibelordet har att säga om våra ”fokusområden”.

Här nedan finns bibelläsningsplanen.

V 36 Framåt!

6/9 Fil 3:12-16

7/9 Luk 9:57-62

8/9 Jes 43:16-19

9/9 1 Mos 19:17-26

10/9 Mika 7:19-20

11/9 Jer 7:23-26

12/9 Ords 4:25

V 37 Möjligheter

13/9 Rom 8:28-32

14/9 Jes 54:1-3

15/9 2 Kor 2:14-17

16/9 Luk 1:28-38

17/9 2 Kung 6:13-17

18/9 4 Mos 13:26-32

19/9 4 Mos 14:1-9

V 38 Enhet

20/9 Ef 4:1-5

21/9 1 kor 1:10-17

22/9 Rom 12:16-18

23/9 Mal 4:4-6

24/9 Fil 2:1-5

25/9 Ps 133

26/9 Joh 17:20-23

V 39 Jesus som korsfäst

27/9 1 kor 1:18-25

28/9 Jes 53

29/9 Kol 1:17-23

30/9 Ef 2:11-18

1/20 Gal 3:1-6

2/10 Upp 5:6-14

3/10 1 kor 2:1-5

V 40 Jesus, inte andra kristna

4/10 Hebr 12:1-2

5/10 1 Kor 3:1-7

6/10 1 Kor 3:11-23

7/10 Apg 3:11-16

8/10 Kol 2:6-10

9/10 Mark 9:38-41

10/10 Joh 21:20-22

V 41 Jesus, inte mig själv

11/10 Ef 1:3-8

12/10 Ef 1:9-14

13/10 Ef 2:4-10

14/10 2 Kor 4:5-7

15/10 Rom 7:24-8:2

16/10 1 Tim 1:12-17

17/10 Gal 2: 15-20

V 42 Människors frälsning

18/10 Joh 4:34-38

19/10 1 Tim 2:1-7

20/10 2 Kor 5:11-21

21/10 Rom 10:1-10

22/10 Rom 10:11-17

23/10 Jes 49:5-6

24/10 1 Kor 9:19-27

V 43 Tacksamhet

25/10 Kol 3:12-15

26/10 1 Thess 5:14-18

27/10 Luk 17:11-19

28/10 Ps 107:1-15

29/10 Kol 1:1-8

30/10 Ps 139:13-18

31/10 2 Krön 5:13-14

V 44 Ge

1/11 Ords 4:9-10

2/1 Luk 6:30-36

3/11 Mal 3:7-10

4/11 2 Kor 8:1-7

5/11 2 Kor 8:8-15

6/11 2 Kor 9:1-15

7/11 Apg 20:32-35

V 45 Bibelordet

8/11 2 Kor 4:1-2

9/11 Ps 119:33-40

10/11 Ps 1

11/11 Matt 15:1-10

12/11 Hebr 4:12-13

13/11 Kol 3:15-17

14/11 Jos 1:6-8

V 46 Välsigna

15/11 4 Mos 6:22-26

16/11 1 Kor 4:9-13

17/11 Luk 6:27-29

18/11 Rom 12:9-14

19/11 Jak 3:5-12

20/11 Ef 4:29-32

21/11 1 Petr 3:8-12