Att hitta sin plats – På era platser, Färdiga, Gå!

Årets läger har temat ”Att hitta sin plats”.

Vi är så glada över att församlingen växer, att fler och fler kommer med i den gemenskap som kallas Botkyrka Pingstförsamling!
Vi önskar att församlingen ska vara en plats där alla får blomma ut i de gåvor som Gud lagt ner i oss.
Församlingen ska inte vara som en fotbollsmatch där några få springer omkring på planen, medan de flesta sitter på läktaren och tittar på. Vi behövs alla!

Vi drömmer om en församling där var och en hittar sin plats och får tjäna med sina gåvor. Det ska vi tala om på lägret!