Att bära varandras bördor i församlingslivet

Gudstjänst 2019-11-10

Hans Erik Bylund fortsätter att predika på temat ”vi är församling – om församlingslivet” med rubriken ”bära varandras bördor i församlingslivet”.

Vi är församling. Vad det är och vad det innebär – det ska vi prata om i höst! 
Vi tror att Botkyrka Pingstförsamling har ett uppdrag och en kallelse att nå människor, som lever nära oss och långt borta, med berättelsen om Jesus Kristus… Att vi blir lärjungar – som gör lärjungar.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här