Anden gör det omöjliga möjligt!

Gudstjänst 2020-05-31

På Pingstdagen predikar Hans Erik Bylund om församlingens födelsedag och om hur den helige Andes närvaro gjorde det möjligt för lärjungarna att fortsätta det Jesus hade påbörjat.
På samma sätt gör Anden det omöjliga möjligt i och genom oss idag!