Alltings upprättelse

Gudstjänst 2018-04-22

 

Denna söndag går vi i mål med vårens tema ”Den stora berättelsen” – om hur Gud sedan innan något fanns tänkt, drömt och skrivit något om det stora och om dig och mig.

Hans Erik Bylund predikar om ”alltings upprättelse”.
När vi ser på hur världen ser ut så ser vi mycket som inte stämmer. Mycket som är skevt, orättvist och obegripligt.
Jesus lovade att en dag skulle han komma tillbaka och ställa ALLT tillrätta igen. Att föra tillbaka hela skapelsen till vad det en gång var. Att en gång för alla göra slut på all ondska.

 

Vårens tema för våra söndagar: ”Den stora berättelsen”

Det finns många berättelser och så finns det Den stora berättelsen, Guds berättelse.
Vi kommer att under elva söndagar försöka måla den stora bilden av tillvaron så som Bibeln beskriver den. Den vackra, storslagna berättelsen om en allsmäktig Gud som i sin godhet skapar världen, och som älskar sin skapelse så till den grad att han blir en del av den och ger sitt liv för den. Vi kommer att visa hur Gud steg för steg för hela världen mot målet – alltings upprättelse.

Guds berättelse är inte färdig utan pågår och fortsätter där du och jag bjuds in att vara med.
Så välkommen med på en spännande resa genom Den stora berättelsen!

Bibelläsningsplanen hittar du genom att klicka här

Den stora berättelsen – bibelläsningsplan