Predikningar av Tatta Lennartsson

För den här världens skull

Gudstjänst 2018-02-04 Denna söndag firas gudstjänst med smak av integrationskonferensen. Tatta Lennartsson från Uppsala predikar. Så det blir en gudstjänst som ”vanligt” men ett större perspektiv. Här och nu och hela världen…! För mer information om IBRA se: Hem För att Swisha IBRA är numret: 90 00 761

Gudstjänst långfredag 2017

Gudstjänst 2017-04-14 Påsken firar vi och minns att under några få dagar så förändrades allt. Inget i mänsklighetens historia, innan eller efter, kan komma i närheten av vad Jesus Kristus gjorde för oss. För oss alla. Vad som verkade vara ett nederlag och fiasko med lidande och död – vändes istället till en evig triumf…