Predikningar av Sofia Myrén

Nästa generation nu!

Gudstjänst 2020-04-19 Sofia Myrén, församlingens ungdomspastor, predikar med rubriken ”Mer Jesus till det unga folket”. – Om att nå och förstå nästa generation, deras utmaningar och den kamp det faktiskt är att vara ung i vårt samhälle idag. Hur förmedlar vi Jesus till dom och vad behövs för att tron ska överleva klivet in i vuxenlivet.…

Kristuslikhet genom Anden

Gudstjänst 2020-03-29 Sofia Myrén predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Kristuslikhet genom Anden”. Guds kärlek, som uppenbaras genom att Gud sänder sin son till världen för att dö för våra synder. Vi kan förbli i den kärleken och den i oss. Hur? Jo genom Anden. Vi blir räddade genom tron på den kärleken och…

Guds helighet och vår

Gudstjänst 2020-01-19 Sofia Myrén predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Guds helighet och vår”. Vi vill börja det nya året med att under några veckor prata ”om Gud”. Det gör vi året runt, men vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans egenskaper.…

Tillbedjan i församlingslivet

Gudstjänst 2019-09-15 Sofia Myrén fortsätter att predika på temat ”vi är församling – om församlingslivet” med rubriken ”bibeln i församlingslivet”. Vi är församling. Vad det är och vad det innebär – det ska vi prata om i höst! Vi tror att Botkyrka Pingstförsamling har ett uppdrag och en kallelse att nå människor, som lever nära oss…

Jesus kliver in

Gudstjänst 2019-02-17 Sofia Myrén, vår ungdomspastor, predikar om hur Jesus kliver in i människors liv – precis som det ser ut, precis där dem är – med goda nyheter! Nu startar vi vårens tema för gudstjänsterna som är ”Goda nyheter enligt Lukas”. Vi vill läsa Lukas berättelse om Jesus, för att vi tror att berättelsen om…

Lärjungaskap utifrån 1 Johannesbrevet 4:17-5:5

Gudstjänst 2018-10-28 Vi fortsätter med vårt tema för hösten som vi kallar följa. Jesus bjuder in oss att följa Honom – det är det som det betyder att vara en lärjunge. Vi är kallade att följa Jesus. Han kallar oss till sig. Han bjuder in oss att följa Honom in i något större. Vi kommer…

Anden, källan till allt liv

Gudstjänst 2018-05-13 Under maj månad kommer vi att ha en tre söndagar om Anden. Den 20e maj är det pingstdagen då vi minns hur Gud gjorde något nytt – det Han själv hade lovat att göra – att Han ger ut av Sig själv och gör Sig tillgängligt på ett sätt som hänt tidigare. Den…

Fader Vår, Låt ditt rike komma

Gudstjänst 2018-04-18 Vi vill att våra gudstjänster på onsdagar ska vara en plats där vi ber. Vi ber för att vi tror att när vi ber så händer något. Det händer något runt omkring oss, det händer i något i oss, det händer något med det vi kanske ser och med det vi inte ser.…

Lär dem… – Övervinn det onda – älska din fiende

Gudstjänst 2017-10-22 Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han…