Predikningar av Rikard Sjöström

Jesus är livet

Gudstjänst 2021-08-29 Under tre söndagar handlar våra gudstjänster om orden Jesus säger i Johannes 14:6 ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Denna söndag predikar Rikard Sjöström om att Jesus är livet.

Psalm 27

Gudstjänst 2021-07-04 Denna sommar blir en ”Sommar med psaltaren”. Varje söndag kan du ta del av undervisning om en psalm. Denna söndag predikar Rikard Sjöström utifrån psalm 27.