Predikningar av Nicole El Murr (Page 2)

Älska din fiende

En dag säger Jesus till sina lärjungar: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” Vad menar han? Det går väl inte? Det han säger är ju att man ska älska dom man hatar och dom som hatar dig – det går inte ihop! Temat Guds rike: Den här hösten har vi predikat…