Predikningar av Nicole El Murr

Evangelisationen i församlingslivet

Gudstjänst 2019-10-20 Nicole El Murr fortsätter att predika på temat ”vi är församling – om församlingslivet” med rubriken ”Evangelisationen i församlingslivet”. Vi är församling. Vad det är och vad det innebär – det ska vi prata om i höst! Vi tror att Botkyrka Pingstförsamling har ett uppdrag och en kallelse att nå människor, som lever nära…

Bjud in till festen

Gudstjänst 2018-04-08 Nicole El Murr predikar med rubriken ”Bjud in till festen”. Vårens tema för våra söndagar: ”Den stora berättelsen” Det finns många berättelser och så finns det Den stora berättelsen, Guds berättelse. Vi kommer att under elva söndagar försöka måla den stora bilden av tillvaron så som Bibeln beskriver den. Den vackra, storslagna berättelsen…

Lär dem… – Att inte döma…

Gudstjänst 2017-11-26 Denna söndag går vi i mål med höstens tema ”lär dem…” där vi har tittat på Jesus uppmaning om att: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” Vilka…

Fortsättning följer – Ett gränslöst budskap

Gudstjänst 2017-04-30 Nicole el Murr predikar om ”fortsättning följer: ett gränslöst budskap”. Budskapet om Jesus och det rike han kom(kommer) med kan inte begränsas till en plats, tid, kultur, eller vad vi nu tänker. Utan det tar sig fram överallt, hela tiden och kommer fortsätta göra det. Det förändrar allt – för det i sig…

Identitet i Gud

Gudstjänst 2016-05-22 Det finns många olika röster som gör anspråk på att tala om vem du är i våra liv, en del som lyfter dig och en del som trycker ner. Vem ska man lyssna till? Vems röst räknas och vem har rätt? Vad säger Gud i allt detta…?

Andens gåvor, del 3

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) I det temat har vi haft en serie i serien och idag har vi kommit fram till del tre av andens gåvor. Nicole El Murr, familj och ungdomsledare här i…