Predikningar av Miguel Lara Grenehed (Page 2)

Andens gåvor, del 1

Anden, som bibeln förklarar i sig själv är en gåva, har gåvor att ge till oss. Där han ”lånar ut” sina förmågor till oss människor där vi kan få göra, säga, veta, se saker som egentligen är omöjliga för oss. Det kan varje kristen få vara med om.

Öken

Miguel Lara Grenehed predikar med rubriken ”öken”. Många händelser (viktiga sådana) i bibeln utspelar sig i öknen. En geografisk plats som vi kanske har svårt att relatera till när vi lever i Sverige. Däremot kan vi uppleva ökentider eller ökenperioder i våra liv. Där vi inte riktigt ser det vi vill se. Där det känns…