Predikningar av Mats Selander

Utan Jesus ingen mobil i fickan

Gudstjänst 2017-06-18 Mats Selander kommer att predika utifrån rubriken ”Utan Jesus ingen mobil i fickan”. Mats har precis skrivit en bok med samma titel där han behandlar frågan: ”Det finns en efterhängsen myt som säger att kristen tro och vetenskap har legat i ständig konflikt med varandra. Men är det verkligen så?”