Predikningar av Lili-Ann Karppinen

Så älskar Gud den utslagne

Gudstjänst 2022-05-01 kl 11.00 Denna söndag gästas vi av Lili-Ann Karppinen, regionledare inom LP – ”Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”. Lili-Ann predikar om ”Så älskar Gud den utslagne”.För mer information om LP och deras arbete se: http://www.lp-verksamheten.se/om-oss/ Bibelläsningsplanen Så älskar Gud världen hittas genom att klicka här

Jesus till det utsatta folket

Gudstjänst 2020-05-03 Denna söndag predikar Lili-Ann Karppinen över ”Jesus till det utsatta folket”. Överallt möter Jesus de människor ingen annan ville veta av. Jesus verkar ha ett hjärta för den minste. Lili-Ann, från LP – ”Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”, berättar om hur Jesus möter människor nu och då, hur Jesus tror på och…