Predikningar av Lili-Ann Karppinen

Jesus till det utsatta folket

Gudstjänst 2020-05-03 Denna söndag predikar Lili-Ann Karppinen över ”Jesus till det utsatta folket”. Överallt möter Jesus de människor ingen annan ville veta av. Jesus verkar ha ett hjärta för den minste. Lili-Ann, från LP – ”Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”, berättar om hur Jesus möter människor nu och då, hur Jesus tror på och…