Predikningar av Johan Brännberg (Page 6)

Pastor

Älska Botkyrka/Salem

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu börjar vi närma oss slutet på temat. När Jesus talar om att älska sin nästa så förklarar han och berättar att min nästa, det är den som står…

Han är inte här

”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt!” Gudstjänst tillsammans med Södertälje Pingst där vi firar den uppståndne Kristus!

Ge det vidare

Att dela tron med andra… För några av oss kanske det är en självklarhet och verkligt i våra liv idag på ett naturligt sätt. För några andra av oss kanske det blir något tungt, krävande och kvävande som bara är fyllt av dåligt samvete och känslan av att jo, jag vet att jag borde…men… Så…

I Sonens namn

Varje år vill vi börja med att predika om Gud och låta honom vara i centrum. Det gör vi varje gudstjänst året om – men vi vill börja med att fokusera på Honom. På hur Han är, på Hans egenskaper och personlighet. Så vi vill börja 2016 i: ”Fadern, Sonens och den helige Andens namn”.

Åt en okänd Gud

Vi kliver nu in i en tid, om vi inte redan är där, där mer eller mindre allt kretsar runt det som kommer att ske den 24e dec. Över allt du går så ser du saker, hör du sånger, ser du annonser, kläder, skor, husdjurstillbehör där allt handlar om jul. Men vad skulle hände om…

Guds rike är större

Under hösten har vi haft ett tema för våra söndagar där vi pratat om ”Guds rike”. Guds rike både överskrider varje ”naturlig gräns” vi kan tänka oss. När vi tror att vi har förstått det, då visar det sig vara ännu mer. Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi att det finns kvar…