Predikningar av Johan Brännberg (Page 5)

Pastor

Fortsättning följer – Bön och befrielse

Gudstjänst 2017-05-07 När Jesus börjar sin offentliga tjänst så är det första bibelordet han läser från Jesaja där han läser detta: Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att…

Fortsättning följer – Anden kommer

Gudstjänst 2017-03-12 Under hösten pratade vi om att ha blicken fäst på Jesus. När Jesu, efter sin uppståndelse, for upp till himlen så var det inte slutet – utan uppdraget gavs till hans lärjungar. Den rörelse som sattes igång runt Jesus fortsatte och fortsätter än idag. I Apostlagärningarna i bibeln så läser vi hur lärjungarna fortsätter att…

En församling på G – Gemenskapsgrupper

Gudstjänst 2017-02-26 Johan Brännberg, en av församlingens pastorer, predikar om ”Gemenskap och gemenskapsgrupper.” Vi tror på att livet är tänkt att levas i gemenskap med andra människor. Därför är vår dröm och det vi strävar efter att erbjuda varje person, som kallar oss sin kyrka, att få vara med i en liten grupp där man…

En församling på G – Gud

Gudstjänst 2017-01-22 Johan Brännberg, assisterande pastor, predikar om Gud. Det är där allt böjar och vad allt kretsar runt och handlar om. Gud själv. Vi vill det här året börja med låta våra gudstjänster handla om vår vision och våra fokusområden. Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i…