Predikningar av Johan Brännberg (Page 3)

Pastor

Lär dem… – Sann fromhet

Gudstjänst 2017-10-29 Under hösten har vi rört oss genom bergspredikan (Matteus-evangeliet kapitel 5-7.) Där hittar vi en koncentrat av Jesu undervisning, av hans bud som bibeln uttrycker det. Denna söndag predikar Johan Brännberg med rubriken ”sann fromhet”. Vad tänker du när du tänker på fromhet? Kanske har du aldrig hört ordet, eller iallafall för få…

Lär dem… – Att tala sanning

Gudstjänst 2017-10-15 Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han…

Lär dem… – Saliga de… Del 2

Gudstjänst 2017-09-10 Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han…

Att hitta sin plats – Välja Jesus

Årets läger har temat ”Att hitta sin plats”. Vi är så glada över att församlingen växer, att fler och fler kommer med i den gemenskap som kallas Botkyrka Pingstförsamling! Vi önskar att församlingen ska vara en plats där alla får blomma ut i de gåvor som Gud lagt ner i oss. Församlingen ska inte vara…

Att hitta sin plats – På era platser

Årets läger har temat ”Att hitta sin plats”. Vi är så glada över att församlingen växer, att fler och fler kommer med i den gemenskap som kallas Botkyrka Pingstförsamling! Vi önskar att församlingen ska vara en plats där alla får blomma ut i de gåvor som Gud lagt ner i oss. Församlingen ska inte vara…

Nåd

Gudstjänst 2017-07-02 Johan Brännberg predikar om ”nåd”. Ett litet ord som rymmer så mycket. Ett litet ord som gör att livet med Jesus funkar. Ett litet ord som kan förändra allt.  

Fortsättning följer – Bön och befrielse

Gudstjänst 2017-05-07 När Jesus börjar sin offentliga tjänst så är det första bibelordet han läser från Jesaja där han läser detta: Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att…

Fortsättning följer – Anden kommer

Gudstjänst 2017-03-12 Under hösten pratade vi om att ha blicken fäst på Jesus. När Jesu, efter sin uppståndelse, for upp till himlen så var det inte slutet – utan uppdraget gavs till hans lärjungar. Den rörelse som sattes igång runt Jesus fortsatte och fortsätter än idag. I Apostlagärningarna i bibeln så läser vi hur lärjungarna fortsätter att…

En församling på G – Gemenskapsgrupper

Gudstjänst 2017-02-26 Johan Brännberg, en av församlingens pastorer, predikar om ”Gemenskap och gemenskapsgrupper.” Vi tror på att livet är tänkt att levas i gemenskap med andra människor. Därför är vår dröm och det vi strävar efter att erbjuda varje person, som kallar oss sin kyrka, att få vara med i en liten grupp där man…