Predikningar av Johan Brännberg (Page 3)

Pastor

En ny mänsklighet – om församlingen

Gudstjänst 2018-04-08 Johan Brännberg predikar med rubriken ”En ny mänsklighet – om församlingen”. Vårens tema för våra söndagar: ”Den stora berättelsen” Det finns många berättelser och så finns det Den stora berättelsen, Guds berättelse. Vi kommer att under elva söndagar försöka måla den stora bilden av tillvaron så som Bibeln beskriver den. Den vackra, storslagna berättelsen…

Gud kliver in – om Jesus

Gudstjänst 2018-03-18 Johan Brännberg predikar med rubriken ”Gud kliver in – om Jesus”. Vårens tema för våra söndagar: ”Den stora berättelsen” Det finns många berättelser och så finns det Den stora berättelsen, Guds berättelse. Vi kommer att under elva söndagar försöka måla den stora bilden av tillvaron så som Bibeln beskriver den. Den vackra, storslagna berättelsen…

Gud kallar Abraham

Gudstjänst 2018-02-25 Denna söndag fortsätter vi att måla och beskriva den berättelse som Gud själv skriver – den stora berättelsen. En berättelse om det stora, om alltings ursprung och alltings framtid – berättelsen som du och jag bjuds in att bli en del av. Johan Brännberg predikar med rubriken när Gud kallar Abraham: Gud kommer…

Hängivelse

Gudstjänst 2018-02-07 Varannan vecka möts vi till gudstjänst mitt i veckan, kl 19. Här lovsjunger vi, ber för varandra, ber för församlingen & ber för Botkyrka/Salem. Denna gång predikar Johan Brännberg med rubriken ”Hängivelse”.

Drivna av Anden

Gudstjänst 2018-01-21 Johan Brännberg predikar den tredje delen av temat: ”Vilken församling vill vi vara? Vad vill vi ska prägla Botkyrka Pingst församling? Vilken kultur vill vi odla?” Del 3 av 3: Drivna av Anden

Gud tar ett steg till

Gudstjänst 2017-12-10 Gud blir aldrig färdig, Gud vill alltid mer. Han har alltid mer han vill göra, mer han vill säga och visa, mer han vill vara för oss. Han vill alltid ta ett steg till. Så har Gud jobbat från början och så fortsätter han att jobba. Det kommer Johan Brännberg, en av församlingens…

Lär dem… – Sann fromhet

Gudstjänst 2017-10-29 Under hösten har vi rört oss genom bergspredikan (Matteus-evangeliet kapitel 5-7.) Där hittar vi en koncentrat av Jesu undervisning, av hans bud som bibeln uttrycker det. Denna söndag predikar Johan Brännberg med rubriken ”sann fromhet”. Vad tänker du när du tänker på fromhet? Kanske har du aldrig hört ordet, eller iallafall för få…

Lär dem… – Att tala sanning

Gudstjänst 2017-10-15 Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han…

Lär dem… – Saliga de… Del 2

Gudstjänst 2017-09-10 Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…” Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar! Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han…

Att hitta sin plats – Välja Jesus

Årets läger har temat ”Att hitta sin plats”. Vi är så glada över att församlingen växer, att fler och fler kommer med i den gemenskap som kallas Botkyrka Pingstförsamling! Vi önskar att församlingen ska vara en plats där alla får blomma ut i de gåvor som Gud lagt ner i oss. Församlingen ska inte vara…