Predikningar av Johan Brännberg (Page 2)

Pastor

En ny väg

Gudstjänst 2019-01-13 Johan Brännberg, en av församlingens pastorer, predikar utifrån temat vi satt för januari ”Se, jag gör något nytt…” hämtat från Jesaja kapitel 43:19. Gud säger att Han ska göra något nytt och skapa en ny väg…. vad betyder det? Massor!

Följa Ande

Gudstjänst 2018-11-18 Vi firar Jesus och att Han vill möta oss! Vi tror nämligen att Han vill göra något, säga något, visa något och leda oss framåt. Johan Brännberg fortsätter en vända till på vårt tema ”följa” och pratar om följa Ande.

Lärjungaskap utifrån 1 Johannesbrevet 4:1-16

Gudstjänst 2018-10-21 Vi fortsätter med vårt tema för hösten som vi kallar följa. Jesus bjuder in oss att följa Honom – det är det som det betyder att vara en lärjunge. Vi är kallade att följa Jesus. Han kallar oss till sig. Han bjuder in oss att följa Honom in i något större. Vi kommer…

Lärjungaskap utifrån 1 Johannesbrevet 2:18-29

Gudstjänst 2018-09-30 Vi fortsätter med vårt tema för hösten som vi kallar följa. Jesus bjuder in oss att följa Honom – det är det som det betyder att vara en lärjunge. Vi är kallade att följa Jesus. Han kallar oss till sig. Han bjuder in oss att följa Honom in i något större. Vi kommer…

Lärjungaskap utifrån 1 Johannesbrevet 1:5-2:5

Gudstjänst 2018-09-09 Vi fortsätter med vårt tema för hösten som vi kallar följa. Jesus bjuder in oss att följa Honom – det är det som det betyder att vara en lärjunge. Vi är kallade att följa Jesus. Han kallar oss till sig. Han bjuder in oss att följa Honom in i något större. Vi kommer…

Och se…

Gudstjänst 2018-07-01 Johan Brännberg predikar med rubriken ”Se”. När Gud ska säga eller förklara något så återberättar bibeln det med att man börjar med att säga SE. Fast man pratar. Vad menar man då? Vad ska man se?

Att leva med Anden

Gudstjänst 2018-05-27 Johan Brännberg predikar med rubriken ”att leva med Anden”. Att möta Gud och bli fylld av Anden är inget vi gör en gång eller som är begränsat till vissa enstaka platser, händelser eller liknande utan en inbjudan till liv.

Fader Vår, Låt din vilja ske

Gudstjänst 2018-05-02 Vi vill att våra gudstjänster på onsdagar ska vara en plats där vi ber. Vi ber för att vi tror att när vi ber så händer något. Det händer något runt omkring oss, det händer i något i oss, det händer något med det vi kanske ser och med det vi inte ser.…