Predikningar av Emily S Mayiani

Den helige Anden

Gudstjänst 2020-03-01 Vi har besök av Emily S Mayiani och Florence Kashaa. Båda dessa är nationella ledare på olika sätt i den rörelse i Kenya som vi samarbetat med under många år. Emily predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Den heliga Anden”. Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden…