Predikningar av Celebre Binua

Ett i Kristus, en mångkulturell församling

I Botkyrka kommun räknar med att nästan 60 % av invånarna har utländsk bakgrund, det talas över 100 språk – vi är en av Sverige mest multikulturella platser med människor från hela världen. Hur återspeglas det i vår församling? Vi får besök av Celebre och Shantal Binua från Härnösand.