Predikningar av Bengt Sjöberg

Kraften i namnet Jesus

Gudstjänst 2019-02-03 Bengt Sjöberg, för många känd som flyktingpastorn, har i 30 år engagerat sig för asylsökande och har en kunskap och erfarenhet som få andra besitter. Genom åren han stått i spetsen för församlingsarbetet i Filipstad och Hällefors som omfattar många olika nationaliteter och där de kontinuerligt ser människor komma till tro. http://bengtsjoberg.blogg.se