Predikningar av Anethe Carlsson

En församling på G – Generationer

Gudstjänst 2017-02-12 Denna gång har vi besök av Anethe Carlsson, pastor i Skärgårdskyrkan Värmdö. Hon kommer att predika på temat ”G:enerationer”.   Vi vill det här året börja med låta våra gudstjänster handla om vår vision och våra fokusområden. Församlingens vision är: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i…