Vilken slags församling är Botkyrka Pingst?

En församling, många platser

Gudstjänst 2020-11-15 Under hösten har vi talat om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Hans Erik Bylund avslutar serien med att tala om en församling med rubriken ”En församling, många platser” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

Mångfaldig församling

Gudstjänst 2020-11-08 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Hans Erik Bylund fortsätter serien med att tala om en församling med rubriken ”en mångfaldig församling” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

En församling som ber

Gudstjänst 2020-10-25 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Hans Erik Bylund fortsätter serien med att tala om en församling med rubriken är ”en församling som ber” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

En kyrka för alla generationer

Gudstjänst 2020-10-18 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Johan Brännberg fortsätter serien med att tala om en församling med rubriken är ”en kyrka för alla generationer” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

En karismatisk församling

Gudstjänst 2020-10-11 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Hans Erik Bylund fortsätter serien med att tala om en församling med rubriken är ”en karismatisk församling” Vad är det och vad betyder det för oss? Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

En diakonal församling

Gudstjänst 2020-10-04 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Hans Erik Bylund fortsätter serien med att tala om en församling som betjänar människor, rubriken är ”en diakonal församling” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

En missionerande församling

Gudstjänst 2020-09-27 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” vår missionspastor Oskar Lindén predikar med rubriken ”en missionerande församling” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

En lovsjungande församling

Gudstjänst 2020-09-20 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Jonathan Lund predikar med rubriken ”en lovsjungande församling” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF