Se, jag gör något nytt

En ny väg

Gudstjänst 2019-01-13 Johan Brännberg, en av församlingens pastorer, predikar utifrån temat vi satt för januari ”Se, jag gör något nytt…” hämtat från Jesaja kapitel 43:19. Gud säger att Han ska göra något nytt och skapa en ny väg…. vad betyder det? Massor!