Om Gud

Kristuslikhet genom Anden

Gudstjänst 2020-03-29 Sofia Myrén predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Kristuslikhet genom Anden”. Guds kärlek, som uppenbaras genom att Gud sänder sin son till världen för att dö för våra synder. Vi kan förbli i den kärleken och den i oss. Hur? Jo genom Anden. Vi blir räddade genom tron på den kärleken och…

Kraft genom Anden

Gudstjänst 2020-03-15 Johan Brännberg predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Kraft genom Anden”. Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden av vem Gud är. Gud fadern, Gud Sonen och under mars månad kommer vi att tala om den helige Ande. Vi vill prata extra om vem Han är. Vi…

Liv genom Anden

Gudstjänst 2020-03-08 Hans Erik predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Liv genom Anden”.(Själva predikan börjar runt 9:50 på inspelningen) Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden av vem Gud är. Gud fadern, Gud Sonen och under mars månad kommer vi att tala om den helige Ande. Vi vill prata…

Den helige Anden

Gudstjänst 2020-03-01 Vi har besök av Emily S Mayiani och Florence Kashaa. Båda dessa är nationella ledare på olika sätt i den rörelse i Kenya som vi samarbetat med under många år. Emily predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Den heliga Anden”. Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden…

Jesus vår förebild

Gudstjänst 2020-02-16 Hans Erik Bylund predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Jesus vår förebild”. Ingen människa har påverkat så många människor, över så lång tid, på så många olika platser, i så många olika kulturer som Jesus Kristus.Han blir den störste genom att bli tvärtom, den minste. Det går ju inte ihop, men det…

Jesus vår herde

Gudstjänst 2020-02-09 Oskar Lindén, församlingens missionär, predikar på temat ”Om Gud” och rubriken ”Jesus vår herde.” Jesus kommer med ett ganska ordentligt påstående till sina lärjungar. Han talar om sig själv som den gode herden och så säger han:”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv,…

Jesus vår frälsare

Gudstjänst 2020-02-02 Johan Brännberg predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Jesus vår frälsare”. Vi vill börja det nya året med att under några veckor prata ”om Gud”. Det gör vi året runt, men vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans egenskaper. För…

Guds rättfärdighet och vår

Gudstjänst 2020-01-26 Hans Erik Bylund predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Guds rättfärdighet och vår”. Vi vill börja det nya året med att under några veckor prata ”om Gud”. Det gör vi året runt, men vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans…

Guds helighet och vår

Gudstjänst 2020-01-19 Sofia Myrén predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Guds helighet och vår”. Vi vill börja det nya året med att under några veckor prata ”om Gud”. Det gör vi året runt, men vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans egenskaper.…

Guds trofasthet och vår

Gudstjänst 2020-01-12 Hans Erik Bylund predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Guds trofasthet och vår”. Vi vill börja det nya året med att under några veckor prata ”om Gud”. Det gör vi året runt, men vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans…