Kristna i världen

Kristna i världen, del 1

Gudstjänst 2016-06-12 Hans Erik Bylund, församlingens föreståndare och pastor, startar en ny serie på fyra gånger med temat ”Kristna i världen”. Under detta tema kommer Hans Erik att utgå från Daniels bok i gamla testamentet.