I Fadern, Sonens och den helige Andens namn

I den helige Andens namn

Vi tror att Gud planerat något stort för 2016! Vi tror att Gud alltid vill göra mer, alltid vill göra större, bredare och djupare saker än vad vi förväntar oss eller tror. Det vill vi slå ann redan från början det här nya året, därför inleder vi 2016 i Faderns, Sonens och den helige Andens…

I Sonens namn

Varje år vill vi börja med att predika om Gud och låta honom vara i centrum. Det gör vi varje gudstjänst året om – men vi vill börja med att fokusera på Honom. På hur Han är, på Hans egenskaper och personlighet. Så vi vill börja 2016 i: ”Fadern, Sonens och den helige Andens namn”.

I Faderns namn

Hans Erik börjar den första predikan i en miniserie som de kommande tre söndagarna kommer att handla om ”I Fadern, Sonens och den helige Andens namn” med ”i Faderns namn”.