Guds rike (Page 2)

Det annorlunda riket

Det som Gud har att erbjuda ditt och mitt liv, det är inte som något du och jag kan tänka oss. Det kan inte jämföras eller liknas vid något annat. Det är större, bättre, högre, djupare, vidare – det är helt enkelt annorlunda.