Guds rike

Sök först hans rike och hans rättfärdighet

Gudstjänst 2021-04-25 Oskar Lindén predikar utifrån Matt 6:33 ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet”. Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”. Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”. Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här

Mitt rike hör inte till den här världen

Gudstjänst 2021-04-18 Hans Erik predikar utifrån Joh 18:36 ”Mitt rike hör inte till den här världen”. Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”. Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”. Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här

Guds rike är större

Under hösten har vi haft ett tema för våra söndagar där vi pratat om ”Guds rike”. Guds rike både överskrider varje ”naturlig gräns” vi kan tänka oss. När vi tror att vi har förstått det, då visar det sig vara ännu mer. Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi att det finns kvar…

Älska din fiende

En dag säger Jesus till sina lärjungar: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” Vad menar han? Det går väl inte? Det han säger är ju att man ska älska dom man hatar och dom som hatar dig – det går inte ihop! Temat Guds rike: Den här hösten har vi predikat…

Den minste är störst

Det är något som Jesus säger till sina lärjungar… Det är ju i sig en motsägelse. Hur kan det vara så? Hur kan den som är stört – mest lyckad, mest framgångsrik, mest allt vi tänker oss – inte vara störst? Hur kan den som inte är något, helt plötsligt vara den främste? Temat Guds…

Guds rike och pengar

12 av Jesus 38 liknelser handlade om hur man ska hantera pengar och en sjättedel av Matteus, Markus och Lukas evangelium har med pengar att göra. Varför pratar Jesus så mycket om något så världsligt som pengar? Det måste väl då betyda att det är ganska viktigt, eller? Temat Guds rike: Den här hösten har…