Glädje trots allt

Glädje i Kristus

Gudstjänst 2021-02-21 På söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.” Anethe Carlsson predikar med rubriken ”Glädje i Kristus”. Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här

Tjänandets glädje – glädjen i att tjäna?

Gudstjänst 2021-01-31 På söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.” Vi ställer oss ofta frågan: ”vad tjänar jag på detta?”  Men så säger bibeln att vi inte ska tjäna oss själva, utan andra. Varför då?Johan Brännberg predikar med rubriken ”Tjänandets glädje”. Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här

Glädje i gemenskapen & Årshögtid

Gudstjänst 2021-01-10 Vi kommer att fira gudstjänst där Hans Erik Bylund kommer att introducera vårens tema för våra gudstjänster ”Filipperbrevet – glädje trots allt”. Dagens rubrik är ”Glädje i gemenskapen”. Denna söndag har vi även det vi kallar ”årshögtid” – ett avstamp inför det år som ligger framför oss. Vi kommer också att göra en…